Thorn het Witte Stadje


Thorn is een stadje met een uniek verleden. Gesticht omstreeks 975 als een benedictinessenklooster ontwikkelde het zich vanaf de 12e eeuw tot een wereldlijk stift. De stichters waren graaf Ansfried en zijn tag heuer aquaracer 300m replica echtgenote Hereswint. Een klooster-gemeenschap, waarin de orderegels vrijzinnig werden geïnterpreteerd. Aan het hoofd stond de vorstin-abdis, die in het toenmalige Duitse keizerrijk een bevoorrechte positie innam en zitting had in de Rijksdag. Ze was tevens vorstin van het Land van Thorn.Zij werd terzijde gestaan door een kapittel van op zijn hoogst twintig hoogadellijke dames. Abdis en kapittel hadden eerst alleen geestelijke taken, vanaf de 12e eeuw kregen zij daar-naast wereldlijke aangelegen-heden te behartigen en vormden zij het bestuur van een heus souverein miniatuurvorstendom. Naast Thorn behoorden Ittervoort, Grathem, Baexem, Stramproy, Ell, Haler en Molenbeersel (B) tot dit vorstendom. Na de Franse inval van 1794 maakte de formele opheffing in 1797 een einde aan de abdij en het vorstendom Thorn. Thorn werd eerst geannexeerd door Frankrijk en na het Weense congres een gemeente in het Koninkrijk der Nederlanden.
Repliche Orologi
www.watchesperfect.com
Cheap Replica Watches
Cartier Replica
Breitling ReplicaDe stiftsdames en de kanunniken woonden in fraaie nu nog bestaande woningen in de omgeving van de abdij. Veel van deze woningen werden herbouwd in de 18e eeuw, montblanc timewalker replica watches toen de abdij een grote bloei kende. De komst van de Fransen in 1794 maakte een einde aan dit bolwerk van vrouwelijke heerschappij met eigen rechtspraak, mini-leger en eigen muntslag. De paleisgebouwen en de eigendommen van het stift werden verkocht. Hierna volgde de sloop en er bleven enkel de kerk en enkele bedrijfsgebouwen gespaard. Met de opheffing van het stift werd Thorn teruggeworpen op zijn agrarische functie en kwam in de vergetelheid.
Tevens lag het geïsoleerd, vlakbij de grens met België.


Schilderij van Karel Appel

Het unieke verleden heeft zijn stempel gedrukt op het karakter van Thorn. Een enorm rijksmonumenten-bestand in het historisch centrum en daarbuiten getuigt van een rijke historie. De verbeurdverklaring en afbraak van de abdijgebouwen rond 1800 deden geenszins afbreuk aan het voorname, in topografisch opzicht compacte karakter van historisch Thorn. Veel 17e en 18e eeuwse panden zijn concentrisch gelegen rond de Abdijkerk en geven Thorn een stedelijk karakter.
In een enscenering van kapittelzaal en archiefkamer wordt in de abdijkerk van Thorn – aan de hand van portretten, schilderijen, kerkzilver en kwartierstaten – de geschiedenis van abdij en stift van Thorn geïllustreerd. Ook is hier een magnifieke, eikenhouten maquette van het voormalig abdijcomplex te zien.Het witte historische stadje Thorn herbergt een schat aan cultuurhistorie.panerai replica watches Al wandelend of fietsend langs de prachtige Stiftskerk en de talrijke waardevolle panden in de kern van Thorn, waant de bezoeker zich in de Middeleeuwen. Gelukkig heeft Thorn zijn sfeer weten te behouden en is veel van zijn historische schoonheid bewaard gebleven, welke in 1973 heeft gevonden in de aanwijzing van de oude kern tot beschermd stadsgezicht.
Aan de zuidzijde grenst Thorn aan de Maasplassen. De plas de Grote Hegge is in gebruik bij zeilers en surfers en er is een dagstrand aanwezig. In de toekomst zal er een recreatieproject worden gebouwd aan deze plas. Dit zal een nieuwe impuls geven aan de toeristische uitstraling van het witte stadje Thorn.

Het witte stadje is omsloten door natuur. De Vereniging Natuurmonumenten heeft het gebied Koningssteen in beheer. Het beheer van dit gebied is gericht op natuurontwikkeling. Periodieke overstromingen van de Maas en het graasgedrag van hier uitgezette grote grazers als Galloway runderen en Konikspaarden zorgen voor het ontstaan van een gevarieerd natuurlandschap, waar het ook voor mensen goed toeven is.