Koningssteen

Buiten Thorn, nabij de Maasplassen, ligt natuurgebied de Koningssteen. Het gebied is een van de oudste natuurontwikkelingsprojecten langs de grensmaas die panerai replica daar de natuurlijke grens met België vormt.

In natuurgebied de Koningssteen grazen een kudde Gallowayrunderen van Natuurmonumenten en een harem Konikpaarden van het Belgische Limburgs landschap.

De begrazing van de dieren zorgt dat hardhoutooibos, doornstruwelen en kruidenrijke graslanden zich naast elkaar ontwikkelen.

Natuurgebied de Koningssteen is het hele jaar vrij toegankelijk, tussen zonsopgang en zonsondergang, ook buiten de paden. Ook worden er regelmatig excursies georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natuurmonumenten of bekijk onderstaande link:

Excursie Koningsteen natuurmonumenten


naar boven ∧Beegderheide

Het dorp Beegden ligt op de overgang van de vruchtbare rivierklei van de Maas en de zandgronden van natuurgebied de Beegderheide.
De Beegderheide vind zijn oorsprong tijdens de laatste ijstijd. De stuifduinen die toen zijn ontstaan vinden we nog steeds terug in het terrein. Kenmerkend voor dit ongeveer 300 ha. grote bos- en heidegebied zijn de tientallen grotere en kleine vennen. Alleen al aan de westkant van de Napoleonsweg tellen we ongeveer twintig vennen en vennetje met als speciale blikvanger het Beegderven langs de Defensieweg. Bij de aanleg van de autoweg A68 van Roermond naar Weert, die de Beegderheide van oost naar west doorkruist, vreesde men dat de grondlagen vernield zouden worden waardoor een groot aantal vennen leeg zouden lopen. Achteraf bleek die vrees ongegrond omdat blijkbaar ieder ven een eigen ‘kom’ heeft waardoor zelfs de waterspiegel van de verschillende vennen verschilt ten opzichte van elkaar.

In 1997 is de toenmalige gemeente Heel gestart met de uitvoering van een herstelplan voor de Beegderheide. Bomen werden gekapt c.q. geringd waardoor meer licht doordrong en vennen werden geschoond. Door het plaggen van vergraste gebieden kreeg niet alleen de oorspronkelijke heide, maar ook andere plantensoorten weer nieuwe mogelijkheden om te ontkiemen. Diverse zeldzame plantensoorten zoals de klokjesgentiaan, de ronde zonnedauw en het duivels naaigaren zijn weer op de Beegderheide te vinden. Ook de phegeavlinder, die nog maar op enkele plaatsen in Limburg en fake montblanc flyback watches Brabant voor komt, is iedere zomer te gast op de Beegderheide. Met zijn opvallende witte stippen en gele band om zijn achterlijf is hij goed te herkennen. De schapen op de Beegderheide houden niet alleen het gras kort, maar bieden ook een nostalgische aanblik.

Dwars door de Beegderheide vanaf de parkeerplaats aan het Beegderveld tot aan de parkeerplaats bij de sportvelden in Beegden loopt een verhard fiets-wandelpad dat ook geschikt is voor rolstoelgebruikers.

naar boven ∧Grenspark Maas

Het 800 km2 grote Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette zet zich in voor het behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. De gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en de Duitse partners van het Naturpark Schwalm Nette. Hiervoor worden prachtige grensoverschrijdende wandel- en fietstochten, natuurevenementen en activiteiten opgezet.

De programmaboekjes zijn o.a. verkrijgbaar bij de informatiehoeken bij de gemeenten.

Kijk ook op de website voor het actueel jaarprogramma van de activiteiten in het Grenspark en voor meer informatie.

* Voor nog meer info gaan naar Grenspark-msn.nl.
www.grenspark-msn.nl

naar boven ∧Lakerweerd

In Ohé en Laak bevinden zich drie grindplassen: de Dilkensplas en de Teggerse Plas (bij Laak) en de Schroevendaalse plas (bij Ohé). Met name de Dilkensplas wordt gekenmerkt door ruige oevererosie en afzettingen van zand en slib. Vooral 's winters worden er veel watervogels aangetroffen. Sinds 1992 wordt het 40 hectare grote gebied (waarvan 20 hectare water) begraasd met Galloway runderen en Konikspaarden. Omdat het gebied in de uiterwaarden van de Maas ligt, overstroomt het vaak in de winter als het waterpeil in de rivier omhoog komt.

naar boven ∧Linnerweerd

De Linnerweerd is een van de nog weinige natuurlijke uiterwaarden van de Maas. Hierin komt een oude Maasmeander voor, waarin de Vlootbeek zich een weg naar de Maas zoekt. Het gebied is ongeveer 130 hectare groot. In de Linnerweerd zijn nog geen afgravingen geweest. Duidelijk herkenbaar in het gebied zijn het eerste Maasterras, de oude Maasmeander, kasteel Heystrum en het landgoed Ravenburg. Het gebied wordt tegenwoordig gebruikt voor populierenaanplant en een aantal agrarische doeleinden. In het verleden zijn de uiterwaarden gebruikt als hooiland, terwijl de mensen gingen wonen op de overgang van hoog naar laag. Op het eerste Maasterras ligt nu het dorp Linne. Hier treft u loofbossen met lijsterbessen en zomereiken aan.

In het gebied komen veel kleine insectenetende zoogdieren voor zoals mollen, dwergspitsmuizen (het kleinste zoogdier van Nederland) en egels. Ook roofdieren zoals de vos, bunzing en hermelijn treft u er aan. Verder leven er in het gebied zo'n 60 broedvogels zoals de gekraagde roodstaart en de kleine bonte specht. De Linnerweerd is in bezit van diverse particulieren. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het beheer.
Rondom de landgoederen zijn meerdere onverharde wegen aanwezig, die voor wandelaars en deels voor fietsers vrij toegankelijk zijn. De Linnerweerd wordt omsloten door verschillende verharde wegen. U heeft hier goed zicht op het natuurgebied. De Linnerweerd zelf ligt ingeklemd tussen particuliere graslanden en is niet vanaf de openbare weg bereikbaar.

naar boven ∧Overlaat van Linne en Ossen

Wanneer u met de fiets of te voet over de stuw bij Linne gaat, komt u in de Overlaat (een plek waar bij hoge waterstanden Maaswater om de stuw heen geleid wordt) van Linne waaraan de plas ‘Osen’ grenst. In de omgeving vallen in de zomer vooral de vele bloemen op en in de winter de watervogels. Vanaf de oostzijde van de stuw bij Osen is er een schitterend uitzicht over het Maasplassengebied. In de noordelijke hoek van de ‘Osen’ zijn eilandjes aangelegd. Deze zijn nu met wilgenbos begroeid en vormen een broedplaats voor allerlei vogels. De plas ‘Osen’ heeft nagenoeg geen oever.

There's a zipper top closure to secure your michael kors replica bags and dual handles that provide a lengthy strap too. The liner is fabric that's simple to wipe lower if you want too and there's a hermes tote bag replica back wall zip pocket too.

naar boven ∧